U.S. Major Carrier Transatlantic Results 1998-2002 (USD in millions)

U.S. Major Carrier Transatlantic Results 1998-2002 (USD in millions)Copyright 2004, Traffic World, Inc.

1998 1999 2000 2001 2002

C