SC Senate Rebukes Governor, Votes to Block Savannah Dredging

SC Senate Rebukes Governor, Votes to Block Savannah Dredging

The South Carolina Senate voted unanimously Tuesday to rebuke Gov.